f-0789. Тонковки дл. рукав м+ж. Крем. Германия. Лот 14901. 13,4кг. 71ед.

som: 215,15
tenge: 1121,07
160,80 €
15597,60 ₽
15276,00 KGS
79596,00 KZT
Себестоимость: 219,68 ₽
Себестоимость: 215,15 KGS
Себестоимость: 1121,07 KZT
Артикул: f-0789
Вес: 13 кг
Цена €/кг: 12,00 €/кг
Курс: 97,00 ₽/€
Курс: 95 KGS/€
Курс: 495 KZT/€