f-1088. Детский микс Лето. Крем. Германия. Лот 15519. 15,3кг. 173ед.

som: 94,10
tenge: 490,31
214,20 €
17136,00 ₽ 21420,00 ₽-20%
16279,20 KGS 20349,00-20%
84823,20 KZT 106029,00-20%
Себестоимость: 99,05 ₽
Себестоимость: 94,10 KGS
Себестоимость: 490,31 KZT
Артикул: f-1088
Вес: 15 кг
Цена €/кг: 14 €/кг
Курс: 100,00 ₽/€
Курс: 95 KGS/€
Курс: 495 KZT/€