f-1088. Детский микс Лето. Крем. Германия. Лот 15198. 20,6кг. 215ед.

som: 89,20
tenge: 464,79
288,40 €
20188,00 ₽ 28840,00 ₽-30%
19178,60 KGS 27398,00-30%
99930,60 KZT 142758,00-30%
Себестоимость: 93,90 ₽
Себестоимость: 89,20 KGS
Себестоимость: 464,79 KZT
Артикул: f-1088
Вес: 20 кг
Цена €/кг: 14 €/кг
Курс: 100,00 ₽/€
Курс: 95 KGS/€
Курс: 495 KZT/€